2017. június 10. – szombat

 2017. június 10. – szombat

 
Mind eső után a gomba, az utóbbi időben úgy nőnek ki a földből a nyafogó, panaszkodó, a társaikban, sőt az egész nagy világban hibát, rosszat találó, keserű emberek! Honnan van ennyi képmutató farizeus, ennyi negatívum, keserűség a szívekben!?
 
10 napig együtt utaztam a képen látható Izabellával, és 15 társával. Ami közös bennük az az, hogy mind – mind az én aranyos, kedves, tehetséges gyermekeim! Együtt adták elő Heltai Jenő kedves darabját, a “Néma Leventét”. Izabella most végzi a hetedik osztályt, szolgáló lányt játszott a színdarabban, de a képen látható kedves mosoly egy percre sem hervadt le az arcáról! Gyermekvédelmi otthon lakója ő is, akárcsak a társai, de a nagyon nehéz, fárasztó 10 nap alatt én mindig ilyen szépeknek, mosolygósoknak láttam őket, bármelyiküket Jézus az ölébe ültethette volna, hogy elénk állítsa példaképül! Ne felejtsük el Mesterünk szavát: Ha nem lesztek olyanok, mind ezek a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába! 
 
Gondolkozzál csak el, miért kellene savanyú farizeusként, másokban hibát keresve élned az életedet!? Miért ne lehetnél vidám, jókedvű, olyan, mint a példaképül elénk állított gyermek vagy egyszerű özvegy asszony, aki magába szállva csendben teszi a maga dolgát? Tanuljunk Izabellától, tanuljunk az árva gyermekektől, kik bár alig van néhány ruhadarabjuk, mégis a jó Istennek és a támogatóinknak hálás szívvel köszönetet mondva élik életüket!
 
Szeretettel, Csaba t.
——-

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek:
“Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és
szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a
zsinagógában és a lakomákon a fő helyeket. Felélik az özvegyek házát, és
közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk.”
Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép
hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy
szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be.
Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: “Bizony,
mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak
dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent
odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.”
Mk 12,38-44