Varga László püspöki beszéde

 

image001

 

Varga László első püspöki beszéde elején hálát adott a

–     mennyei Atyának, aki kiválasztotta őt a szolgálatra,

–      hálát adott Ferenc pápának a kinevezésért,

–      a bíborosnak, a nunciusnak, valamint elődjének a szentelésért.

–      Köszönetet mondott mindazoknak, akik elfogadták a meghívást és vele ünnepeltek.

 

Az új megyéspüspök program vázlata:

1.       Folytatni szeretném mindazt, amit elődöm, Balás Béla épített az elmúlt huszonnégy évben

1.1.    Krisztus-központú Egyházat,

1.2.    Krisztus-központú papságot,

1.3.    Krisztus-központú keresztény közösséget szeretnék.

 

2.       A püspöki címeremben egy megtört ostya és egy megtört ember látható, valamint egy szó: IRGALOM. Miért?

2.1.    A kezdetek egyházában mindez még egységben volt:

2.2.   az Eucharisztia ünnepléséhez hozzátartozott

2.3.   a szegényekben jelen lévő Krisztus szolgálata.

2.4.    A kettőt, az Oltáriszentséget és a testvér szentségét az irgalom kapcsolja össze.

 

3.       Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol az Isteni Irgalmasság egyre több helyre eljut rajtunk keresztül, elérve a legszegényebbeket is.

3.1.    Ennek érdekében szeretném elindítani az irgalmasság házait.

3.2.    Együttműködésre hívom mindazokat, akiket már megérintett az Isteni Irgalmasság – mondta beszédében az új kaposvári főpásztor.

 

4.       Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol egyre többen felfedezik a jobbik részt  (Márta -> Mária),

4.1.   a szentségimádásban

4.2.   a dicsőítésben rejlő erőt

4.3.    és bátran használják a karizmákat.

4.4.    Szükségünk van az imádság házaira, ahol együtt imádkozhatunk azokkal, akiket már megérintett a szemlélődésben rejlő erő.

 

5.       Olyan egyházmegyét szeretnék építeni, amely az evangelizációért van.

5.1.    Ebben különösen is számítok a fiatalokra

5.2.    és az evangelizáló családokra.

 

6.       Az idők jeleit vizsgálva tapasztaljuk, hogy a keresztények a vér ökumenéjét élik napjainkban.

6.1.    Ezért egy radikálisabb Krisztus-követésre hívok mindenkit, ha kell, a vértanúságra is.

6.2.    Imádkozzatok értem, hogy ne hátráljak meg, ha ez bekövetkezik.

 

7.       Szükségem van rátok, kérem az imáitokat, a bizalmatokat és a szereteteteket,

7.1.    mert meghaladja az erőmet a rám bízott feladat.

 

8.       Szükségem van a Szentlélekre! – zárta szavait Varga László, majd közös imára és éneklésre hívta az ünneplőket.

8.1.    Meghívtál, hogy vízre lépjek….

8.2.    Lélek add, hogy benned teljesen megbízzak az utat Veled járjam, bárhová hívsz menjek, …

8.3.    Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni…