2017. április 4. – kedd

Sok nagyszerű, szent tanító élt a földön, de ők minél jobban megismerték magukat, a világot, annál inkább átélték kicsinységüket, emberi létükből fakadó korlátaikat! Jézus Krisztus bátran állítja, hogy én és az Atya egy vagyunk, Jézus bátran tanítja: “Ti  innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok.” Jn 8, 22. Igen, a mi Mesterünk nem csak meg van győződve, hogy ő a második isteni személy, hanem életével, tanításával, feltámadásával az apostolokat, a környezetét is meggyőzi! Számomra az az Isten arc, mely Jézus Krisztusban ragyogott fel! Csodálatos, Mesterünk szép arcának egy – egy vonása lenyűgöz, térdre kényszerít.
Adná a jó Isten, hogy Krisztus szeretete, jósága beragyogja az életünket, Csaba t.

A  Sátoros-ünnep  alkalmával  Jézus  így  beszélt  a  farizeusokhoz:   „Én
elmegyek, és  ti  hiába kerestek,  mert  meghaltok bűneitekben.  Ahova  én
megyek, oda ti nem jöhettek.” A  zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak  nem
akarja megölni  magát,  hogy ezt  mondja:  Ahová  én megyek,  oda  ti  nem
jöhettek”? Jézus így  folytatta: „Ti  innen alulról  vagytok, én  felülről
vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért
mondtam nektek, hogy  meghaltok bűneitekben, mert  nem hiszitek el  rólam,
hogy ki vagyok:  ezért kell meghalnotok  bűneitekben.” Erre  megkérdezték:
„De hát ki  vagy te?” Jézus  azt válaszolta: „Kezdettől  fogva az  vagyok,
amit mondok is nektek.  Sokat kellene még  beszélnem rólatok, és  ítéletet
mondanom felettetek,  mert  aki engem  küldött,  igazmondó; én  pedig  azt
hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.” De azok nem értették meg,  hogy
az  Atyáról  beszél  nekik.  Végül  Jézus  azt  mondta  nekik:  „Ha   majd
felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok,
és hogy semmit nem  teszek önmagamtól, hanem  azt hirdetem, amit  Atyámtól
tanultam. Aki küldött engem,  az velem van, és  nem hagy magamra, mert  én
mindig azt cselekszem, amiben  ő tetszését találja.”  E szavak után  sokan
hittek Jézusban.
Jn 8,21-30