2017. január 26.

2017. január 26. – csütörtök, Szent Timóteus és Szent Titusz
 
Csodálom Jézus bizalmát kiválaszt 12-t aztán nemsokára másik 72-őt és küldd őket maga nevében szeretet a jóság útja, hogy tanítsanak, gyógyítsanak, hirdessék az Ő örömteli evangéliumát! Ezek az emberek elindulnak, mennek, és munkájukkal megalapozzák a keresztény világot, végzik a rájuk bízott feladatokat és egész földrészeket tesznek keresztényé! A mai Egyház ül, mint valami sértett kisasszony és várja, hogy táncba vigyék, hogy jelentkezzen valaki a papságra, szerzetes életre!! Aztán ha valaki nagy ritkán kopogtat az ajtónkon akkor azt végtelen hosszú elméleti kiképzésnek vetjük alá!! 
 
Az aratnivaló sok, a munkás kevés! Azért imádkozom, hogy töltsön el bennünket Jézus Krisztusnak az emberek iránti hite, bizalma, merjük Mesterünk nevében megszólítani, hívni a fiatalokat világunk szebbé, jobbá tételére!! Gyertek ne hagyjuk szétesni a társadalmainkat, Jézus Krisztust nevében, az Ő erejével induljunk el, egészen biztos, hogy Ő nem csak küld, hanem a nyomunkba járva áldását adja munkánkra!!
 
 A képet Kászonban a Szent Katalin otthonban készítettem!  A nevelőnőt, Kingát Budapestről hoztam el, az árva gyermekek mellé, hogy szeresse, gondozza őket! Útközben mindenről elbeszélgettünk, nem pedagógiai fortélyokra tanítottam, hanem arra kértem, hogy szeresse nagyon ezeket a gyermekeket és tanítsa őket mindarra mire életük során szükségük van!! Hiszem, hogy Isten gyári szerelésben beleteszi egy nőbe mindazt mit egy anyának tudnia kell!!  Mit mondhatnák, Kingának van 9 fia, nem angyalok és mégis – most beszéltem vele – nem csak mondja, hogy minden rendben, hanem öröm, jókedv érződik minden szavából! 
 
Kedves fiatalok, én is hívlak a szolgáló Szeretet nevében, gyertek, mert jó jónak lenni, jó Timóteus és Titusz útjára lépni!!  
Szeretettel, Csaba t. 

————————————————————

Az  apostolok   kiválasztása  után   Jézus  kiválasztott   más   hetvenkét
tanítványt, és  elküldte  őket kettesével  maga  előtt minden  városba  és
helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az
aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket,
mint bárányokat a farkasok  közé. Ne vigyetek  magatokkal se erszényt,  se
tarisznyát, se  sarut. Az  úton senkit  se köszöntsetek.  Ha betértek  egy
házba, először  is ezt  mondjátok: „Békesség  e háznak!”  Ha békesség  fia
lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok
ugyanabban a házban, és azt egyétek  és igyátok, amijük van. Mert méltó  a
munkás a maga bérére. Ne járjatok  házról házra. Ha egy városba  érkeztek,
és szívesen látnak titeket, egyétek,  amit elétek adnak. Gyógyítsátok  meg
ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!”
Lk 10,1-9

 

IMG_8926