2017. január 23.

 2017. január 23. – Hétfő

 
Jézus szavai nem csak az országoknak szólnak, hanem a mi kisebb közösségeinknek is! Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fent! Éppen ezért szeretettel kérlek, hogy imádkozzunk a családjainkért, hogy békében, szeretetben éljék életüket, a belső feszültségeket tudják nyugodt párbeszéddel megoldani! Kérjük Isten kegyelmét, hogy a harag, a gyűlölet tüzét tudják szeretettel, irgalmas megbocsájtással kioltani, mielőtt az eluralkodna az ő életükben és felégetné az ő drága kis szentélyüket, családi otthonukat! Fogadjuk meg Istenünknek, és egymásnak is, hogy bármi is történik mi nem térünk le a szeretet útjáról! Bármilyen kis hangoskodást, a legapróbb veszekedést, lappangó haragot mint halálos ellenségünket örökre űzzük el az életünkből, ne hagyjuk, hogy a gonosz mind ordító oroszlán, földi életünket megnyomorítva, testünket, lelkünket is örök kárhozatra ragadja!
Szeretettel, Csaba t.
 
—-

Egy  alkalommal  Jeruzsálemből  írástudók  jöttek  (Kafarnaumba),  és  azt
híresztelték Jézusról:  „Belzebub  szállta  meg”,  és:  „A  gonosz  lelkek
fejedelmének segítségével űzi ki az  ördögöket.” Ám ő magához hívta  őket,
és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt?
Ha egy ország meghasonlik  önmagával, az az ország  nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik  önmagával, az a család  nem maradhat  fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik  önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az  erőset; így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az  emberek fiainak minden bűnt  megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer  bocsánatot, azt  örökös  bűn  terheli.”  (Azért mondta mindezt Jézus),  mert azt terjesztették:   „Megszállta a tisztátalan lélek.”
Mk 3,22-30