A Krisztus-hívők egységéért

IMAHÉT – A Krisztus-hívők egységéért 

5. nap: „… új jött létre.” (2Kor 5,17)

Ez 36,25–27: Zsolt 126: Kol 3,9-17 Jn. 3,1–8:

Magyarázat

„Új szívet adok nektek…” Megtelve örömmel Krisztusban megújulva Lélektől születetten

Pál találkozott Krisztussal, a feltámadott Úrral, ezáltal megújult – csakúgy, mint mindenki, aki Krisztusban hisz. Ez az új teremtés puszta szemmel nem látható, hanem a hit valósága. Isten bennünk él a Szentlélek ereje által, és megadja nekünk azt a lehetôséget, hogy a Szentháromságban életében részesüljünk.

Az új teremtésnek ezzel a megnyilatkozása győzelem a bűnbeesés felett, általa új, megváltott kapcsolatba kerülünk Istennel. Igazán csodálatos dolgokat hallunk magunkról, amint Pál mondja: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az…”; Jézus a feltámadással legyőzte a halált, ezért senki és semmi nem ragadhat ki minket Isten kezébôl; egyek vagyunk Krisztusban és Ő bennünk él; Krisztusban „Istenünk papjaivá és országa népévé” lettünk (Jel 5,10). Hálát adunk Krisztusnak, hogy legyôzte a halált, és az új teremtés ígéretét hirdetjük.

Ez az új élet akkor válik láthatóvá, amikor engedjük, hogy az alábbi tulajdonságok formálják életünket: „könyörület, kedvesség, alázatosság, türelem”. Ezeknek ökumenikus kapcsolatainkban is láthatóvá kell válniuk. Sok egyház közös meggyőződése az, hogy minél inkább Krisztusban vagyunk, annál közelebb kerülünk egymáshoz. Különösen a reformáció 500. évfordulója emlékeztet bennünket történelmünk sikereire és tragédiáira. Krisztus szeretete arra késztet minket, hogy megújult élettel, fáradhatatlanul keressük az egységet és a megbékélést.

Kérdések

1. Mi jelzi életemben, hogy új teremtés lettem Krisztusban?
2. Milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy új életem legyen Krisztusban?
3. Mi az új élet jelentősége az ökumené szempontjából?

Imádság

Szentháromság Istenünk! Úgy nyilatkoztattad ki magad nekünk, hogy Te vagy a Teremtő Atya, a Megváltó Fiú és az életadó Szentlélek, mégis egy Istenünk vagy. Átszakítod emberi korlátainkat, és megújítod életünket. Adj nekünk új szívet, hogy legyőzzük mindazt, ami veszélyezteti a Benned való egységünket. Jézus Krisztus nevében, a Szentlélek ereje által imádkozunk.
Ámen.

Kép: Kászoni gyermekvédelmi otthonunkban egy elesett pillanat

IMG_8919_2