2017. január 14.

2017. január 14. – Szombat

Két ember között a legrövidebb út, az egyenes beszéd! Csodálom Jézus Krisztust, ahogy a látszólag véletlenül útjába kerülő Mátét megszólítja, és arra biztatja, hogy adja fel munkahelyét és jöjjön csatlakozzon hozzá, kövesse Őt az evangélium hirdetésének göröngyös, nagypéntekeken keresztül vezető útján. Döbbenetes, hogy ez az ember valóban elindul Jézussal, és hűségesen követi is a Mesterét, és élete végén megírja csodaszép evangéliumát!
Krisztus követői vagyunk, a mai evangéliumi rész arra biztat, hogy mi is merjük egymást megszólítani, hívni, hogy így bizalommal, együtt jó végre vigyük a ránk bízott feladatokat! Istennek hála többször ráléptem erre az útra, és örömmel mondhatom el, hogy Jézus nem csapott be, mert valóban az emberek megszólíthatók! Gyengeségem tudatában, a szeretet nevében embereket szólítottam meg és hívtam, hogy segítsenek gyermeket nevelni, szegényekről gondoskodni, hirdetni az evangéliumot a XXI. századba, és örömmel mondhatom el, hogy Isten társakat adott nekem! Életem legdrágább ajándékai azok a férfiak és nők, kik mellém álltak, s vállukat vállamnak vetve vállalták azt a munkát, mit Isten közösségünkre bízott!
Merjünk egymás szemébe nézni, és őszintén egymástól segítséget kérni!
Szeretettel, Csaba t.
Kép: egyik kedves munkatársam, Pál Mária
—————————————-
Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára.  Nagy
sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította  őket. Amint Jézus elhaladt a  vám
mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:
„Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később  Jézus   elment   vendégségbe   Lévi  házába.   Ott   Jézussal   és
tanítványaival  együtt  sok   vámos  és  nyilvános   bűnös  is   asztalhoz
telepedett, mert sokan oda is  elkísérték. Amikor a farizeusok közül  való
írástudók látták,  hogy Jézus  együtt eszik  a nyilvános  bűnösökkel és  a
vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik  és
iszik a  ti Mesteretek  együtt a  vámosokkal és  a nyilvános  bűnösökkel?”
Ennek hallatára Jézus  ezt válaszolta nekik:  „Nem az egészségeseknek  van
szükségük orvosra,  hanem  a betegeknek.  Én  nem azért  jöttem,  hogy  az
igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”
Mk 2,13-17
IMG_7975