Mennyire becsülöm az időseket?

2017. január 11. – Szerda

 “Simon anyósa  lázas betegen  feküdt. Mindjárt  szóltak  is Jézusnak. Jézus odament  hozzá, megfogta  a kezét,  és fölsegítette.  Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.”
 
Végtelenül szomorú, hogy olyan sokszor leírjuk az időseket, a betegeket, de talán még ennél is szomorúbb, hogy az idősek, a betegek is olyan könnyen leírják magukat, úgy érzik, hogy ők már csak terhére vannak a környezetüknek, a világnak!! Jó olvasni mai evangéliumi részt: Jézus nem legyint az idős, beteg néniről halva, nem mondja azt, hogy az ő ideje lejárt, hanem nyilvános működésének első gyógyító kegyelmével felfedi Isteni hatalmát, segít talpra állni a néninek!! Jézusnak szüksége van az idősekre, jó olvasni, hogy a néni szolgálatát elfogadja a világ Ura!! 
 
Számomra Bíró Antal atya segítsége nagyon sokat jelentett! 86-évesen megkeresett a kedves atya és felkínálta szolgálatát, én akkor szászvárosi plébános voltam, befogadtam az atyát és elindultam a nagyvilágban szolgálni! Ő otthon helyettesített és én elkezdtem alapítani a gyermekvédelmi otthonokat! A drága jó Antal atya, mint a jéghegy vízalatti, láthatatlan része magasba emelt, és így együtt építhettük Isten szép országát!!  
 
Mennyire tisztelem, becsülöm az időseket? Mennyire veszem igénybe az öregek tanácsát, tapasztalatát, szolgálatát a mindennapi életben? De azon is elgondolkodhatok, hogy én mind idős, beteg ember mennyire kérem és mennyire fogadom el a segítséget, a felém nyúló jóságos kezeket? 
 
Szeretettel, Csaba t. 
 
Kép: ott állok a kórházban Antal atya betegágya mellett

———————————–
Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és
András házába.  Simon anyósa  lázas betegen  feküdt. Mindjárt  szóltak  is
Jézusnak. Jézus odament  hozzá, megfogta  a kezét,  és fölsegítette.  Erre
megszűnt a láza, és szolgált nekik.  Amikor lement a nap és  beesteledett,
odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész
város ott szorongott  az ajtó  előtt. Jézus  pedig sokakat  meggyógyított,
akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte
megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
(Másnap) Jézus  kora  hajnalban felkelt,  kiment  (a házból),  elment  egy
elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek.
Amikor megtalálták, azt  mondták neki:  „Mindenki téged keres!”  De ő  azt
felelte: „Menjünk  el  máshová,  a szomszédos  helységekbe,  hogy  ott  is
hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette  az
evangéliumot  a  zsinagógákban  Galilea  egész  területén,  és  kiűzte  az
ördögöket.
Mk 1,29-39

 

img_8186_2