Kisboldogasszony

Párbeszéd az Istennel! Az ember csodálatos képessége, hogy nyitott a Végtelenre, képes meghallani Teremtője szavát! Képes Isten sugallatai alapján olyan döntéseket hozni, mi előbbre viszi, kibontakoztatja az ő, az emberiség életét!

Isten kezdeményez, Mária csak igent mond, vállalja az életet! Szent Józsefet a jó Isten álmában szólítja meg, és ő figyelmes lélekkel szintén igent mond a gondviselő Istennek!! Ezen a szép ünnepen tárjuk szélesre szívünk ajtaját a Végtelen előtt!  Atyánk,  nem személyválogató, Ő nevünkön szólít, nagy szeretettel, hisz Neki számunkra is van csodálatos ajándéka!
Szeretettel, Csaba t.


2016. szeptember 8. – Csütörtök, Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

Jézus  Krisztus  születése  így   történt:  Anyja,  Mária,  jegyese   volt  Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket  fogant méhében  a Szentlélektől.  A  férje, József  igaz ember  volt,  nem akarta őt megszégyeníteni,  ezért úgy határozott,  hogy titokban  bocsátja el. Míg ezen  töprengett, megjelent  neki álmában  az Úr  angyala, és  így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit  Jézusnak  nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.” Mindez pedig azért  történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.”
Mt 1,18-23