Ervin atya és Antal atya Csíksomlyón

“Négy nap híján, 85 évvel ezelőtt ismertem meg Bíró Jánost, a kedves barátomat, Antal atyát a székelyudvarhelyi Szereficum udvarán”, mondta Ervin atya, 2016 aug. 28-án Csíksomlyón!

Ültem a széken az oltár mellett és hallgattam a két nagyszerű embert, ahogy egymás után, élő hittel, reménnyel, bizalommal beszélnek közel száz évvel a vállukon a jó Istenről, és arról a szolgálatról mit népükért vállaltak! Ültem a templomban és repesett a lelkem az örömtől, mert minden szavuk arról szólt, hogy Krisztus tövises útja járható, hogy minden nehézség, gond ellenére Megváltónkat hűségesen követni diadalmas győzelem!!
A közel száz év, börtön, meghurcoltatás, rengeteg megalázás nem törte össze ezeket az embereket, lelkük, szellemük friss, élő, mivel a bűn nem nem lúgozta ki lelküket, s mivel Isten drága jelenléte bearanyozza minden vonásukat! Néztem e két sok-sok nehézségen keresztülment Istennek szentelt embert és tudtam, hogy életem legjobb döntését akkor hoztam, mikor én is megfogtam bizalommal Teremtő Istenem kezét! Igen, Antal atya és Ervin atya puszta létükkel minden szónál szebben hirdetik, hogy Isten él és szereti az ő gyermekeit!

Megerősödve az élő hitben, Csaba t.