Volkswagen 1964

Szentéletű Márton Áron születésének 120 éves jubileumára az életének 99-ik évébe lépő Antal atya, kit 75 évvel ezelőtt szentelt szerzetes pappá maga Áron püspök, az öt felszentelő főpásztorának nemrég feljavított, hajdani autójával érkezett Csíkszentdomokosra és Csíksomlyóra, hogy bemutassa szentmiséjét!!  

 
Az autó “gyógyításáért” hála és köszönet Felvinci Istvánnak a csíkszentsimoni Szent László Otthonunk nagyszerű munkatársának és a mellette szorgoskodó diákjainknak! Csíkszentsimon határában működik gyermekeink számára egy kollégium, melynek növendékei mezőgazdasági gépek szerelését is tanulják, ők állították újra csatasorba a 1964-ben gyártott Volkswagent!!

 
Csodálatos látni ahogyan elkezd élni, és elindul ez a huszadik századi ereklye! Jó volt gyönyörködve hallani a motornak azt a mély, komoly dörmögését melyet ötven évvel ezelőtt szentéletű Márton Áron Erdély nagy püspöke is hallhatott hosszú lelkipásztori útjai során!
 
Isten fizesse Istvánnak a szép ajándékot, amiért megmenti ezt az autót a rozsdától, a széteséstől!

Szeretettel, Csaba t.