Washingtonban

Washingtonban, a Merymont egyetemen, egy furfangos furmintos borkóstolóval összekötött rendezvényen vettem részt, Csák János kedves barátommal. Igazából nem tudom, hogy a jó finom magyar borért, vagy az általam hirdetett gondolatokért jöttek-e el az emberek, de mindenképpen jó volt együtt lenni, imádságos szeretettel elbeszélgetni! A közel négyezer fiatalt oktató, nevelő egyetemet a kedves nővérek alapították és mai napig a saját erejükből tartják fent, de mivel egyházi intézmény, ezért nem kapnak állami támogatást. Az éves tandíj 30.000 USD, minden tanuló kedvű fiatalt, vagy felnőttet szeretettel várnak.
Isten áldása legyen az egyetemen, a diákokon és a mindazokon kik szeretettel támogatják gyermekeinket!
Isten fizesse az emberek jóságát, Csaba t.