Medgyes

Ma meglátogattam a medgyesi otthonunkat, melynek beindításához Boldog Kolping Adolf segítségét kérjük! A Házban elkezdődtek a felújítási munkálatok, meszelés, festés, berendezés, sok-sok munka van, ha valaki indítást érez a segítségre, nagy szeretettel hívjuk, várjuk!

Szeretettel kérlek, hogy ti is hordozzátok imáitokba ezt a szép házat és segítsétek Nagy Mariannt, kire a ház vezetését bíztam, hogy csodaszép feladatában eredményesen tudja végezni!  Mariann munkatársával Márton Sándorral Szovátáról költöztek Medgyesre. 

Reményteli szívvel, Csaba t. 

 

Ima Kolping Adolf szentté avatásáért

Urunk, Istenünk, fiad Jézus Krisztus mondta: „Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!”
Boldog Kolping Adolfot az iparos életbıl a papi hívatásra szólítottad, hogy fiatal embereket vallási és szociális ínségükben megsegítsen. Eligazítása és keresztény életpéldája által sok embernek adott reményt és biztatást. Különleges gondosságot és odaadást szentelt a keresztény házasságra és a családra, mint a társadalom alapsejtjére történı felkészítésnek. Lelkipásztorként és a társadalom megreformálásán munkálkodva életpéldájával utat mutatott az egyház számára a szociális pasztoráláshoz, hogy ezzel részt vegyen az egyház és a társadalom megújításában.

Sírjánál ma sok ember talál vigaszt és támaszt személyes ügyes-bajos dolgaihoz. Kérjük ezért Tıled, hogy ezt a szentélető papot a világegyházban mielıbb szentként tisztelhessük. E kívánságunk meghallgatására és érte való közbenjárásra kérünk téged, te eredendı bőn nélkül fogantatott szőz és Istenanya Mária, mint a Minorita templom patrónáját, téged, szent József, a Kolping-mozgalom védıszentjét, továbbá titeket is, szent Ferenc és szent Antal, akiknek szentélyében részesült Kolping Adolf, a nagy lelkipásztor és társadalmi reformáló az egyházi rend szentségében, papi tisztségét rektorként itt gyakorolta és itt találta meg utolsó nyughelyét.

Mindenható Isten, hallgasd meg kéréseinket és imáinkat, hogy boldog Kolping Adolfot hamarosan a te nagyobb dicsıségedre és minden ember üdvösségére szentként tisztelhessük. Erre kérünk téged a mi urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki Veled és a Szent Lélekkel együtt él és uralkodik mindörökké.

Ámen.