Áldott karácsonyt!

Kedves Támogatónk!

Közeledik az advent és karácsony szent ünnepe. Szívből szeretnénk minden segítséget megköszönni, amit a jóakaratú emberek az elmúlt évben az általunk felkarolt gyermekekért tettek. Köszönetképpen szeretnék Önnel néhány gondolatot megosztani.

 

‘Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én megnyugtatlak titeket.’ (Mt. 11,28.)
A napkeleti bölcsek nem találják a Jézushoz vezető utat. Bekopognak Heródes palotájába, és Heródes hívatja a főpapjait, akik útba is igazítják őket: „Betlehem, belőled származik a megváltó” – mondják. Heródes udvari papjai tanácsára, vezetésével a napkeleti bölcsek célba érnek, átölelik a világ Urát. Döbbenetes, Heródes és főpapjai tudják az igét, az utat, az életet és még sincs nevük az élet könyvébe beírva.
A kereszténység lényege, nem az, hogy tudom: van Isten, mert nem a tudás üdvözít bennünket. Heródes tudta, épp ezért leöleti a kisdedeket, a tudás neki bűn forrása lesz. A kereszténység lényege az élő Istennel való személyes találkozás. Kitárom a szívemet, majd felkelek és elindulok.

Merre? Akarni kell, kérni, és az, ki a lábamat teremtette belép az életembe, az, ki kezeimet megálmodta, letörli a verejtéket, és gyöngéden átölel, és az ki nyelvemet adta, nevemen szólít szeretettel, becézni kezd engem, a tékozló fiút. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok. Nem azt mondja Jézus, hogy higgyetek bennem, hanem azt mondja, hogy gyertek hozzám. Ez a Szentírás- rész mindannyiunknak szól.
A karácsony mindannyiunk számára ünnep lehet. Nem egy múltbeli eseményt ünneplünk, hanem az örök életet, az örök Istennel való találkozást. Mindnyájan lehetünk pásztorok, napkeleti bölcsek, és a te otthonod, betlehemi barlang lesz, benne az Élettel, ha kitárod szívedet Krisztus felé.
Ugyanez igaz az emberszeretetre is. A tudás önmagában nem üdvözít. Nem elég csak tudni, hogy van családunk, hazánk. Cselekvő szeretettel akarnunk kell a holnapot, áldozatot kell vállalnunk, útra kellkelnünk, fáradságot, nehézséget vállalva, a magunk csokrát el kell vinnünk.

 Kívánok Önnek és kedves családjának munkatársaimmal és a gyerekekkel áldott karácsonyt  és boldog, békés Új Évet!

 Hálás szeretettel,

Csaba t.