Jubileumi Mária-év Csíksomlyón

Bőjte Mihály, a csíksomlyói Ferences Kolostor rendházfőnöke: A Szentszék teljes búcsút engedélyez az általános feltételek mellett. A Jubileumi Mária Év alatt, 2014. szeptember 14-től 2015. szeptember 15-ig, mindennap elnyerhető a teljes búcsú a szokott feltételek mellett:

  • szentgyónás bármikor (előző napokban is) lehet,
  • szentáldozás aznap a kegytemplomban,
  • imádság a Szentatya szándékára (pl. egy Miatyánk és egy Üdvözlégy).

A búcsúnyerés napján meg kell látogatni a csíksomlyói kegytemplomot, részt kell venni a Szűzanya tiszteletére tartott áhítatosságon, vagy egyszerűen magunkban imádkozunk Erdély hithűségéért, papi és szerzetesi hivatásokért, a családok védelméért, imánkat a Miatyánk, Hiszekegy és a Csodatevő és Segítő Szűz Mária fohászokkal fejezzük be. Ezt a búcsút fel lehet ajánlani a megholtakért is.

Akik öregség vagy súlyos betegség miatt nem tudnák meglátogatni a kegytemplomot, elnyerhetik ugyanezt a teljes búcsút a három szokásos feltétel mellett, ha a Boldogságos Szűzanya szentképe előtt imádkozva lelkileg csatlakoznak a kegytemplomban tartott valamelyik ájtatossághoz.

Szeretettel várjuk támogatónkat, látogatóinkat a Csíksomlyóra!

Képen: Szűz Mária hazavárja gyermekeit! Frigyesy Ágnes képkollázsa

A Csíksomlyói Szűzanya hazavárja gyermekeit 2014-ben is!