Gyulafehérvári előljárók

Dr. Jakab Antal és az ő segédpüspöke Bálint Lajos, vezették a gyulafehérvári egyházmegyét  míg én a szemináriumon voltam! Mindketten szentéletű püspökök, és  mi, mint diákok, rajongó szeretettel felnéztünk rájuk! Kint a világban dübörgött az ateista propaganda, a kommunizmus sokszor gyűlölettel teli vihara, de ők ketten számunkra képesek voltak a tanárainkkal az imádság, a tanulás béke szigetét megteremteni és fenntartani!

Pappá szentelésem negyedévszázados jubileuma alkalmából imádságos szeretettel gondolok rájuk, és kérem, hogy a mennyek országából egyengessék jósággal az ő szellemükben született nagycsaládunk mindennapjait!!

Őszinte tisztelettel pappá szentelő püspökeink iránt, Csaba t.