Regina Păcii, roagă-te pentru noi!

Zilnic sosesc multe ştiri triste! Ziarele, radioul, televiziunea sunt pline de crime, războaie, fapte brutale comise împotriva civililor! Din păcate în diferitele colţuri ale lumii nu se rezolvă conflictele ca între fraţi, astfel ura ia proporţii şi se agravează, iar animozităţile nu întârzie să apară sub forma conflictelor militare. Mulţi pudici se întorc şi ascunzându-şi capul în nisip încearcă să nu observe flăcările, dar ceea ce se petrece acum în Africa, Siria, Afganistan sau Ucraina nu mai este o confruntare la pubertate pe care o putem rezolva cu un simplu gest!

Care este rolul omului creştin într-o lume care se apropie de un război văzând cu ochii? Ce putem face? Să ne rugăm pentru pace! Papa Francisc ne cere ca, în spirit franciscan, să fim purtătorii păcii în lume!!

Orice veţi cere de la Tatăl Ceresc în numele Meu- spune Hristos- El vă va da vouă!” La încurajarea Mântuitorului nostru să îngenunchem! Să cerem mijlocirea Mariei, Reginei Păcii, ca Domnul lumii să creeze pace în sufletele noastre! Să ne ajute, ca printr-un dialog sincer, ca între fraţi, ţinând cont de interesele celuilalt , să găsim o soluţie, un compromis care e bun, acceptabil pentru toţi! Bazându-ne pe mai marii bisericii noastre, pe învăţătura sfinţilor, credem că rugăciunea sinceră, postul ferm poate să oprească ura şi să stingă focul războiului!

Aşteptând Sfântul Duh, pregătindu-se pentru Rusalii, Maria s-a rugat împreună cu apostolii! Au aşteptat împreună cu încredere pe noul Mângâietor promis care va aduce minunea limbilor, faptul că mulţi oameni de limbi şi gândiri, mentalităţi diferite L-au lăudat pe Dumnezeul nostru Creator împreună, ca fraţii, înţelegându-se unii pe alţii!

Invit cu umilinţă copiii care cresc la Fundaţia „Sfântul Francisc”, colegii, susţinătorii noştri şi pe toţi cei pentru care pacea lui Hristos este valoroasă şi importantă, ca pregătindu-ne pentru Rusalii să parcurgem o Novenă pentru binecuvântata pace! Să-L rugăm, cu mijlocirea Mariei, Reginei Păcii, pe Bunul Dumnezeu ca să răspândească pacea în lumea noastră ca pe un mare fluviu şi să stingă flacăra neîmpăcată a urii războaielor din inimile oamenilor!

Prin Internet, pe Facebook voi transmite zilnic rugăciunea pe care şi noi, împreună cu copiii noştri o vom rosti cu sufletul plin de speranţă! Rosteşte şi tu această rugăciune, acolo unde trăieşti şi anunţă-ne cu un like că eşti alături de noi, că te rogi împreună cu noi pentru pace! Cred că rugăciunea umilă pătrunde prin norii vrajbei şi mai marii conducători ai lumii noastre se vor interioriza cu umilinţă! Vom începe Novena în 31 mai, la Ilia, jud. Hunedoara, şi o vom încheia la data de 8 iunie, de Rusalii, la Şumuleu-Ciuc!

Isus a spus: „dacă veţi avea credinţa cât o boabă de muştar şi veţi spune muntelui să se rupă şi să înrădăcineze în mare, atunci acesta o va face!” Noi dorim să scufundăm munţii vrajbei în marea păcii cu această Novenă, şi să trezim speranţa dialogului sincer, liniştit, paşnic în inima celor care se confruntă!

Cu dragoste şi rugăciune, părintele Csaba