Béke Királynője, könyörögj érettünk!

Sok-sok szomorú hír érkezik nap mind nap, gyilkosságok, háborúk, civilek ellen elkövetett kegyetlen cselekedetektől hangos az újság, a rádió, a televízió! Sajnos a világ megannyi pontján, a nézeteltéréseket jó testvérekként nem sikerül megoldani, és így a fellobbanó ádáz gyűlölet elharapózik, s ebből sokfelé nyílt katonai konfliktus lángol fel! Sokan szemérmetesen félrefordulnak, és fejüket a homokba dugva próbálják nem észrevenni a lángokat, de az ami most Afrikában, Szíriában, Afganisztánban, Ukrajnában zajlik, az már nem kamaszos kakaskodás, melyet egy legyintéssel elintézhetünk!

Mi a keresztény ember feladata, egy szemmel láthatóan globális háború felé sodródó világban? “Bármit is kértek a mennyei Atyától az én nevemben – mondja Krisztus Urunk – azt Ő megadja nektek!” Éljünk megváltónk ígéretével! Kérjük a Béke Királynőjének, Máriának közbenjárását, hogy a világ Ura teremtsen békét szíveinkben, segítsen, hogy jó testvérekként egymás érdekeit szem előtt tartva, őszinte párbeszéddel keressük azt a kompromisszumos megoldást, mely mindenkinek jó, elfogadható! Egyházunk nagyjai, a szentek tanítása alapján hihetjük, hogy az őszinte ima, a határozott böjt képes megállítani a gyűlöletet, kioltani a háború tüzét!

A Szentlelket várva, Pünkösdre készülve, Mária az apostolokkal együtt imádkozott! Bizalommal együtt várták a megígért új Vigasztalót, ki elhozta a nyelvek csodáját, azt, hogy a sok különféle nyelvű, gondolkodású ember egymást megértve imádkozva, boldog bizalommal együtt dicsérték Teremtő Istenünket!

Alázattal felkérem a Szent Ferenc Alapítvány otthonaiban nevelkedő gyerekeinket, munkatársainkat, támogatóinkat és mindazokat, kik számára a krisztusi béke értékes és fontos, hogy Pünkösdre készülve, végezzünk el egy kilencedet az áldott békéért! Kérjük a Béke Királynőjének, Máriának  közbenjárásával az Istent, hogy a békét, mind egy nagy folyamot árassza világunkra, oltsa ki az engesztelhetetlen gyűlölet háborús lángját az emberek szíveiben!

Az interneten, a facebookon napról napra leközlöm azt az imát, mit a gyermekeinkkel mi is bizakodó lélekkel elvégzünk! Ott ahol élsz, mond el te is ezt az imát és jelezd egy like-al, hogy mellettünk vagy, hogy velünk együtt imádkozol a békéért! Hiszem, hogy az alázatos ima áthatol a gyűlölet fellegein, és világunk sorsát irányító hatalmasságok is alázattal magukba szállnak! Május 31-én, Marosillyén kezdjük ünnepélyesen az imakilencedet, és június 8-án Pünkösd napján, Csíksomlyón szeretnénk befejezni azt!

Jézus mondta: “ha akkora hitetek is lesz, mint egy mustármag, akkor ha azt mondjátok a hegynek, hogy szakadjon ki és verjen gyökeret a tengerben, akkor megteszi!” Mi a gyűlölködés hegyeit szeretnénk a béke tengerébe elmeríteni a kilenceddel, – és az őszinte párbeszédből fakadó békés rendezések reményét felébreszteni az egymással szemben állók szívében!

Imádságos szeretettel, Csaba t.