magyar állampolgársági eskü

Kedves Razvan büszke vagyok rád!
Óvodás korodban hozott hozzánk Piskiről az érted aggódó drága nagymamád! Befogadtunk Dévára, a hosszú évek alatt mindig is szeretett fiamnak tekintettelek! Mikor jelentkeztél nevelőnek, s főleg mikor láttam, hogy milyen ügyesen, és profin foglalkozol a gyerekeiddel nagyon örvendtem. Kollégáid  és a gyerekeid jó nevelőnek tartanak!
Tudod mindannyiunk számára nagyon fontos egy egészséges identitás tudat! Nagyon örvendek levelednek, mert kiérzem belőle, hogy megtaláltad önmagadat! Isten áldását kérem életedre és bátorítlak, hogy tiszta szívvel szeresd a jó Istent és mindazokat kiknek szülőföldje Erdély, e szép Kárpátmedence!! Miért ne lehetnénk mindannyian testvérek, és miért ne találhatnánk meg az elveszett Édent a mi drága szülőföldünkön!!
Szeretettel, Csaba t.
——————————————–
Én, Vermesan Razvan esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar Köztársaságnak hű állampolgára leszek, Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen.
E szép szavak kimondása után megkaptam a Magyar allampolgárságot és íme végre oda tartozom ahova mindig is szerettem volna, tudjak van úgy, hogy nem a neved tesz azzá amivé vagy, hanem az érzelmeid és a viselkedésed! Köszönőm az Istennek hogy Magyarnak teremtett meg akkor is ha ez csak félig sikerült neki  Büszke vagyok arra hogy erdélyi Magyar vagyok és hogy ezáltal két nép szokásait viselkedését tudtam elsajátítani! Isten áld meg a Magyart!!
10258563_714265801952359_5774470068863769806_o