Nővéreinknek építsünk otthont!

A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar 2005-ben alakult, két lelkes iskolanővér, Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera zenés missziójának gyümölcseként. A kórus tagjai Nyárádremete, Nyárádköszvényes, Mikháza, Deményháza, Székelyhodos, Jobbágytelke és Szováta gyermekeiből áll. A szovátai gyerekek nagy része a Szent József Gyermekotthonból származik. A kórusvezetőket az a szándék vezette a nyárádmenti falvakba, hogy a muzsika, a kóruséneklés segítségével éltető és élni segítő közösségeket hozzanak létre, hogy lehetőséget teremtsenek, reményt ébresszenek, hogy segítsék a szülőföldön maradást a székelyföldi gyerekek, fiatalok számára.

Teljes cikkitt olvasható.