Tridum Gyergyóalfalván

A drága jó Antal atyával és az én mesteremmel Ervin atyával  a Gyergyóalfalván  tridumot tartottunk.

Nagyon szépen megtelt ez az óriás 8oo évvel ezelőtt alapított templom. Hatalmas élményt jelentett Domokos Kázmér ferences atyának püspöki székhelyén misézni, az ő ideje alatt alapították az Erdélyi ferences családot, a Szent István Provinciát.

Istennek legyen hála, hogy ilyen nagyszerű emberekkel  építhetem alázattal a jó Isten országát!

A képen velünk van egy kedves támogatónk, Farkas Sándor úr Szentesről, neki és kedves nejének Katalinnak köszönöm minden jóságát!

 Nagyon hálás vagyok ezekért a  szép napokért, melyet együtt tölthettem drága jó ferences testvéreimmel, kikre 95 éves koruk ellenére is csodálattal mindannyian felnézhetünk!
A jó Isten áldását kérem a bennünket meghívó plébános úrra, Alfalu szépen felújított templomára, Székelyföld egyik legerősebb falvára e történelmi  8oo éves jubileum alkalmával!
Szeretettel, Csaba t. antal.1