Kis Jézus erényei

Böjte Csaba elmélkedésének eheti témája a Mennyei Atyával való szoros kapcsolat. Kis Jézus szüleivel részt vett a kora vallásos eseményein: bemutatás a templomban, zarándoklat stb… 12 évesen nem játszik a többi gyermekkel, hanem ott marad a templomban, hallgatja a bölcs papok beszédét, mert Ő: “az Atyám dolgaiban” akar lenni. A gyermeki lelkület nagyon fontos eleme az Istennel való, imádságos elcsendesedés, a személyes kapcsolat!