2021. január 8.

2021. január 8.
18.00 Szentmise:
Jézus Krisztus mai evangéliuma mindannyiunknak utat mutat: “Amikor látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.” Mk 6,34
Lassan vége a vakációnak, kezdődik Erdélyben is az oktatás! Milyen érdekes, Jézus Krisztus, segélybe adott mannával vagy a Caritas által osztogatott mennyei fürjekkel elláthatná az emberiséget, de nem ezt teszi, hanem tanít, oktat, érvel, bölcsen magyaráz! Mennybemenetele után sem csodát tenni küldi az apostolait, hanem arra kér, hogy: ” Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket… és tanítsátok őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”  Mt 28,19
20.00 Rózsafüzér – a nevelőkért, tanárokért imádkozunk, hogy vegyék komolyan a hívatásukat, és oktassák, tanítsák becsülettel a felnövekvő generációkat!
21.00 Esti beszélgetés – Ma este próbáljunk választ keresni Kiss Robert Kérdésére:Szeretettel gratulálok én is a könyv létrejöttéhez… ami a lehetséges kérdést illeti: egész életemben a szent és a profán viaskodott bennem, a koldus és a király. Mindig csak azt éreztem, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, segíteni. Ez megadatott, melyet nap mint nap igyekszem hitelesen tenni. Azonban az Isten hitem nehezen tudom elválasztani a szakmai hitemtől. Lehet-e, szükséges-e egyáltalán? A Szent és a profán. Szeretem a rivaldafényt, de közben sokszor szeretnék csak csendben a belső emberre figyelni, azt fejlesztgetni, mindig kicsit jobbá válni. Ez a kettősség viaskodik bennem.
Szeretettel várunk, Csaba t.
Kép: türetmesen tanítsuk egymást!
.