Bálint Lajos érsek sírjánál

Ma, Istennek hála, Bálint Lajos Erdély első érsekének a sírjánál misézhettem, a csíkdelnei Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt templomban! Tisztelem, szeretem Lajos érsek atyát, s nem csak azért mert Dr. Jakab Antal püspök úrral ő szentelt pappá, hanem azért is mert ő helyezett Dévára rendi elöljáróimmal és ő bízta rám írásban az árva gyermekek gondozását! Igen, 1993-ban, mint Erdély legfőbb egyházi méltósága, ha más útra irányítja léptemet, én mint engedelmes szerzetes ma egészen más feladatokat végeznék az Egyházban! Gyermekeink az ő gyermekei, hisz az ő főpapi akaratából születtek!
A templomkertben lévő kis temető legegyszerűbb sírköve Lajos érsek atyáé, a sírfelirat is az ő akarata szerint vésődött kőbe: BÁLINT LAJOS 1929 – 2010 ÉLT 81 ÉVET MERT 7. GYERMEKKÉNT ENGEDTÉK MEGSZÜLETNI. A sírkő egyszerűen a szülei síremlékei elé fel van állítva.
Az egyszerű síremlék a pár szavas felirattal, nemcsak érsek atyánk egyszerűséget kereső alázatáról szól, hanem egy prófétai üzenet is: család nélkül, gyermek nélkül nincs jövő. Az első világháború borzalmaiból, a trianoni döntés alapján Székelyföldre rászakadt román “impérium” embertpróbáló nehézségéből az érsek atya szülei ki sem lábaltak, és mégis vállalták hetedik gyermekként ezt a fiút, kiből Erdély első érseke lett! Vállalták a gyermeket és egy vérzivataros világháborúban felnevelték, hogy a kommunista diktatúra lelket sorvasztó évtizedei alatt olyan emberkatedrálissá nőjön, aki halála után is utat mutat Egyházának, népének! Ez a sírkő egy prófétai üzenet a maga egyszerűségében, durvaságában a 21. század emberének, aki sajnos oly sokra tartja az anyagi javakat! Életünknek nem a díszes épületek, az értékes ruhák, autók, diplomák adnak értelmet, hanem az élet szolgálata, a becsülettel felvállalt család, a gyermekek, mindaz mit szorgalmas munkával másokért teszünk. Bálint érsek atya sírja előtt nem beszélhetünk arról, hogy szegénység van, hogy nehéz idők járnak, mert egyszerűen érezzük, ahogy a síron túli porladó kezével megfogja kezünket és visszavezet az élet szolgálatára e konok, népét szerető, tisztán látó főpap.
Lajos érsek atyánk arra kérlek, hogy ne nyugodjál békében, hanem erős kézzel, a magad határozottságoddal vezess bennünket a család vállalásának, az élet szolgálatának sokszor meredek, keskeny útján!
Gyermeki tisztelettel hiszem, hogy Lajos érsek atya sírjánál csodákat kérhetünk Istenünktől, Csaba t.